Оператор комп’ютерного набору


ХАРАКТЕР РОБОТИ  
 Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.
 
Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.

Дана професія – професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці.

Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилася в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів. У час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини. 

Оператор комп'ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп'ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп'ютерних мереж.

Учні вивчають такі програми:
- Microsoft Windows XP, включно з додатками;
- Інтернет-браузер Microsoft Internet Explorer;
- Текстовий редактор Microsoft Office Word;
- Електронні таблиці Microsoft Office Excel;
- База даних Microsoft Office Access;
- Презентація Microsoft Office PowerPoint;
- Поштова програма Microsoft Office Outlook;
 

- Графічний редактор Adobe Photoshop;
- Видавнича система Adobe PageMaker.
   

Випускник повинен вміти :

- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
- працювати в графічному редакторі;

 - працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
- виконувати операції з базами даних;
- оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
- здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
- працювати з мережею Internet, електронною поштою;
- готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
- керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
- своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
- переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
- у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
- виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

Сфера професійного використання випускника:


- обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
- комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
- обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.


Випускник повинен знати:

- правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
- технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
- послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
- стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
- діловодство;
- правила орфографії та пунктуації;
- технічні вимоги до комп’ютерного обладнання, витратних матеріалів для принтера; 
- основи організації праці;
- основи законодавства про працю;
- правила захисту інформації;
- інформаційні технології.
 
   Випускник, може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками: 
 

    - оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору; робота з друкуючими пристроями різних типів); 
- офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та і
ншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій); 
- верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка); 
- оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку); 
- дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції); 
- використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.).