Звіти керівництваЗвіт директора Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею
Луганської області Гречишкіна Бориса Яковича
за період роботи у 2009 - 2014 роках

І . Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Вся робота з організації навчально -виробничого та навчально -виховного процесу ведеться відповідно до плану роботи Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею. План роботи СПБЛ розглядається і затверджується педагогічною радою на початку кожного навчального року.
Ліцей здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого заступником державного секретаря Міністерства освіти і науки України
Г. Г. Науменком 12.03.2003р, зареєстрований в головному управлінні статистики в Луганській області , код 02541148 від 03.04.2003г .
СПБЛ є атестованим навчальним закладом згідно рішення ДАК від 27.02.2007р протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007р . № 421 -Л )
Видано ліцензію про надання освітніх послуг , пов'язаних з отриманням професійної підготовки робітничих професій , перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями:

Повний текст доступний за посиланням:

Звіт директора за 2009-2014 роки