Звіт директора ДНЗ "Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей" Луганської області Гречишкіна Бориса Яковича за період роботи у 2009 - 2014 роках


І. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Вся робота з організації навчально -виробничого та навчально -виховного процесу ведеться відповідно до плану роботи Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею. План роботи СПБЛ розглядається і затверджується педагогічною радою на початку кожного навчального року.
Ліцей здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого заступником державного секретаря Міністерства освіти і науки України
Г. Г. Науменком 12.03.2003р, зареєстрований в головному управлінні статистики в Луганській області , код 02541148 від 03.04.2003г .
СПБЛ є атестованим навчальним закладом згідно рішення ДАК від 27.02.2007р протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007р . № 421 -Л )
Видано ліцензію про надання освітніх послуг , пов'язаних з отриманням професійної підготовки робітничих професій , перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями:

Наші ліцензії на підготовку

№ з/п Код за ДК Назва професій Вид підготовки Ліцензійнний обсяг послуг
1 7212 Електрогазозварник, газорізальник Первинна підготовка 60
2 7212 Електрогазозварник Перепідготовка 30
3 7212 Газорізальник Перепідготовка 30
4 7129, 7137 Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Первинна професійна підготовка 60
5 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Перепідготовка 30
6 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Перепідготовка 30
7 7129 Монтажник систем утеплення будівель Первинна професійна підготовка.Перепідготовка 25
8 7133 Штукатур Підвищення кваліфікації 30
9 7132 Лицювальник-плиточник Підвищення кваліфікації 30
10 7212 Електрозварник ручного зварювання.Газозварник Первинна професійна підготовка. Перепідготовка 90
11 7133, 7132,7141 Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр Первинна професійна підготовка. Перепідготовка 240
12 7422, 7124 Столяр будівельний. Тесляр Первинна професійна підготовка. Перепідготовка 90
13 7122, 7124 Муляр. Тесляр Первинна професійна підготовка. Перепідготовка 60
14 7214,7212 Слюсар із збирання металевих конструкцій. Електрозварник ручного зварювання Первинна професійна підготовка. Перепідготовка 60
15 4112 Оператор комп’ютерного набору Первинна професійна підготовка. Професійно-технічне навчання 60

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться:

 • на основі базової середньої освіти , термін навчання - 3 роки;
 • на базі повної середньої освіти , термін навчання - 1 рік і 1,5 року;
 • на базі незакінченої базової середньої освіти (7-8 кл.), термін навчання - 2 роки,
 • а також перепідготовка незайнятого населення.

За організацію і контроль навчально - виробничого процесу в ліцеї відповідає заступник директора з навчально -виробничої роботи, який складає розклад згідно навчальних планів.
Робочі навчальні плани розроблені на підставі Типових згідно з вимогами Державних стандартів ПТО, погоджені із замовником робітничих кадрів, НМЦ ПТО у Луганській області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації .
Навчання ведеться у чіткій відповідності до Державних стандартів ПТО. Загальноосвітня підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти.
Щорічно учні ліцею беруть участь у регіональних, а переможці в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів, конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика та мовно-літературному ім. Тараса Шевченко.
Професійна підготовка здійснюється досвідченими педагогами, спеціалістами вищої категорії; результатом роботи яких є участь ліцеїстів у конкурсах фахової майстерності.

За звітній період переможцями були:

 • «Штукатур, лицювальник-плиточник» - ІІ місце – Юлія Берестова.
 • «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - І місце – Іван Дорофєєв.
 • «Штукатур, лицювальник-плиточник» - І місце Сергій Макаров.
 • Щорічно – перемога на конкурсі техтворчості в номінації «Архітектура та будівництво».

Досягнення учнів визначаються високим професійним рівнем їх педагогів.
Окремо треба сказати про впровадження інноваційних технологій у навчання. Це тестовий контроль знань, відеоуроки, розробки електронних презентацій.

 • Переможці конкурсу дидактичних матеріалів – викладачі спецдисциплін Букреєва С.А. та Колесник О.П.
 • Конкурс майстерень. «Майстерня зварювальника» - ІІІ місце.
 • Кабінет креслення – ІІІ місце.
 • Досвід викладача Букреєвої С.А. занесено в обласну картотеку передового досвіду.
 • Яструбінський С.М. в національному турі міжнародного конкурсу проектів з енергозбереження – І місце.
 • Колесник О.П. – «Вчитель року» - ІІ місце.

Зокрема, навчальною програмою з професії « Штукатур , лицювальник- плиточник , маляр » передбачено вивчення нових технологій і матеріалів у будівництві. Навчально- практичний будівельний центр дає таку можливість. У всіх випускних групах цієї професії проводяться семінари- практикуми за новими технологіями в будівництві.
Для будівельної галузі щорічно ліцей випускає кваліфікованих робітників, які працюють в організаціях міста :

 • АТЗТ СУ «Електромонтаж 448»;
 • ТОВ «Тара-Маркет»;
 • ДП Сєвєродонецьке спеціалізоване управління № 19»;
 • ВАТ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання»;
 • ВАТ «Сєвєродонецький котельно-механічний завод»;
 • ТОВ «Парус»;
 • ДП Сєвєродонецьке спеціалізоване управління № 12»;
 • ВАТ «Промхіммонтаж»;
 • ЗТ «Промавтоматика № 436»;
 • ТОВ «Мрія-Інвест».

Всього за звітний період 42 випускника ліцею отримали дипломи з відзнакою, багато з них продовжують навчання в технікумах і ВНЗ .
В ліцеї також ведеться госпрозрахункова підготовка кваліфікованих робітників. Це групи Центру зайнятості та групи працюючого населення.
За останні 5 років перепідготовку з різних професій пройшли 126 осіб.
Запорукою таких результатів є виробниче навчання та виробнича практика учнів - основа професійної підготовки кваліфікованих робітників. В навчальних майстернях учні послідовно набувають навичок виконання окремих прийомів, операцій з основних видів робіт. Виробничу практику всі навчальні групи ліцею проходять на будівельних об'єктах міста.
У виробничих умовах підприємств учні вдосконалюють набуті знання та трудові навички з професії, освоюють сучасні обладнання , техніку.
Виробнича практика здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 року № 992 із змінами та доповненнями від 27 серпня 2010 № 770 , від 26 липня 2013 № 503 .

Прибуток від виробничої практики становить:

Організація навчально-виховної роботи здійснюється і контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи у відповідності до річного плану виховної роботи. Зважаючи на особливості контингенту учнів, плануються виховні години, позаурочні виховні години.
Мета виховної роботи ліцею : створення оптимальних умов для розвитку , саморозвитку і самореалізації особистості учня - особистості психічно і фізично здорової, гуманної, духовної та вільної , соціально мобільної, затребуваної в сучасному суспільстві.
Навчально - виховна діяльність ліцею спрямована на реалізацію загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року , загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ -інфекції , лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, державної програми « Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року, державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, регіональних програм ПРООН / ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі " рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя", виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», наказу Міністерства від 01.02.2010 року № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 року № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012р № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року».
Моніторинг зайнятості учнів додатковою освітою

Особистісно орієнтований підхід до виховання вимагає від класного керівника грунтовних знань з психології та педагогіки . З метою підвищення педагогічної майстерності в навчальному закладі сформована методична комісія класних керівників, метою якої є :
1 . Підвищення якості виховної діяльності .
2 . Організація інформаційно - методичної допомоги класним керівникам.
3 . Підвищення професійної майстерності класних керівників: активне залучення їх у науково- методичну, інноваційну, дослідно -педагогічну діяльність
У ліцеї накопичений методичний матеріал і позитивний досвід у проведенні класних годин. На високому рівні проходять виховні заходи.
Учні, класні керівники та керівники гуртків стали активніше використовувати інформаційно – комунікативні технології при проведенні класних годин, звітів про роботу , презентацій свого досвіду.

Результати участі класних керівників ліцею в конкурсах

 • Всеукраїнський конкурс «Зелена планета » викладач української мови Куценко В.А. - 3 місце;
 • Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності» викладач математики Суслопарова А.В. - 1 місце на обласному етапі;
 • Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності » викладач фізвиховання Чайка В.А. - 1 місце на обласному етапі
 • Альошин В.Д. «Портфоліо вчителя правознавства» - 1 місце

ІІ. Виконання обсягів державного замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги державного замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В сьогоднішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ліцею набувають різноманітних змістових, часто нестандартних форм і методів.
В ліцеї створена агітбригада, яка на високому художньому рівні пропагує всі професії, я яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників. Це обов’язкові виступи на дні профорієнтації в кожній школі міста, участь в 2Клубах-профі», конкурси професійної орієнтації перед випускниками 9-х і 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста.
В ліцеї видано наказ про закріплення працівників ліцею за загальноосвітніми школами міста. Затверджений персональний план набору кожному з працівників ліцею. Матеріал з пропаганди робітничих професій друкується в засобах масової інформації, демонструється по телебаченню протягом року. Буклети, візитки, оголошення, пам’ятки-складки – такі друковані засоби з професійної орієнтації молоді роздаються випускникам шкіл.

За звітний період план держзамовлення становить:

ІІІ. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

правовою базою, задля уникнення фінансових порушень. Виконання фінансово-господарської діяльності забезпечено кваліфікованими, досвідченими бухгалтерами, які в своїй роботі постійно користуються нормативно
Надходження коштів у загальний фонд
Надійшло коштів загального фонду, разом:
в тому числі: 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012рік 2013рік
3364140 4398167 4780585 5428650 4859348
- на оплату з/п 1373422 1680994 1800691 2089135 2047860
- на оплату податків на з/п 486026 599173 645496 733472 710224
- на виплату стипендії 776999 975222 993694 885982 817880
- на придбання продуктів харчування 301092 456457 356903 319216 301679
- на придбання медикаментів 3683 7412 8833 9531 9560
- - на оплату комунальних послуг, разом 334615 517071 834344 1173758 696670
- тепло 273986 456467 770714 1105332 629918
- вода 22560 16065 12521 11480 11138
- ел.енергія 37809 43365 49935 55772 55614
- інші послуги (касове обслугов., вивіз сміття) 3168 1643 3490 5598 7386
- виплата допомоги та компентацій сиротам 82543 118547 97462 171637 134847
- придбання матеріалів для поточного ремонту 2852 42822 40846 41496 133242

Надходження коштів спецфонду
Надходження коштів спец.фонду, разом:
в тому числі: 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012рік 2013рік
156925 188609 262601 296858 295408
- від надання платних послуг 88579 117692 166363 172057 169303
- від виробничої діяльності 13068 30476 27347 54092 62704
від здачі в оренду 45488 40441 68891 70709 63401
- від реалізації майна (продаж автомоб.) 9790 - - - -

- Надходження від благодійних внесків 89890 44982 31524 36354 25994

За 2009-2014 р.р заборгованості з заробітної плати, стипендії та з оплати комунальних послуг не було. Гроші на капітальний ремонт ліцею за звітній період не надавались.

ІV. Розвиток навчально-матеріальної та навчально – методичної бази

За звітній період проведена значна робота з відновлення навчально-матеріальної бази ліцею:

 • у корпусах і гуртожитку встановлені прилади обліку споживаного тепла , холодної води і електричної енергії;
 • проведено поточний ремонт покрівель навчального корпусу № 1 , майстерні та гуртожитку;
 • на території ліцею виконана обрізка сухих дерев;
 • встановлена огорожа території ліцею металевою сіткою і шлагбаумом;
 • капітально відремонтований водний колектор опалення навчального корпусу № 2 та гуртожитку;
 • укладено 550 кв.м. кахельної плитки на підлогу 2 і 3 поверхів навчального корпусу № 1;
 • проведено поточний ремонт кабінетів № 14 , 15, відремонтовані кабінети завідуючого АХЧ , заступника директора з НВР , прийому їжі 3 поверх , конференцзали навчального центру , майстерень штукатурів , зварювальників і монтажників гіпсокартону;
 • у гуртожитку відремонтовані та обладнані гостьові кімнати;
 • проведено поточний ремонт спортзалу та тренажерного залу.

План методичної роботи на поточний рік складається відповідно до аналізу методичної роботи за минулий рік, враховуючи результати діагностичного вивчення професійної компетентності педагогів ліцею. Всі плани роботи методичних комісій узгоджені, затверджені на засіданнях педради на початку навчального року.
В ліцеї створені 4 методичних

 • методична комісія будівельників - голова Букреєва С.А.;
 • методична комісія електротехнічних дисциплін – голова Яструбинський С.М.;
 • методична комісія викладачів гуманітарного, природно-математичного циклу – голова Куценко В.О.;
 • методична комісія класних керівників - голова Суслопарова А.В.

Робота методичних комісій спрямована на вирішення загальних методичних проблем: підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання, удосконалення навчально-виробничого процесу і зміцнення навчально-методичної бази ліцею. На засіданнях метод комісій вивчаються поточні нормативні документи, обговорюються відкриті уроки, заслуховуються доповіді щодо новітніх педагогічних технологій, розглядаються та затверджуються завдання до поетапних, тематичних атестацій, творчих дипломних завдань, тощо. Розроблені програми та перелік навчальних робіт до всіх професій з урахуванням поетапної атестації на відповідний кваліфікаційний рівень, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів ПТО.
Молодим педагогам надається кваліфікована допомога досвідченими викладачами та майстрами виробничого навчання ліцею. Крім колективних форм методичної роботи широко застосовуються індивідуальні методи роботи.

V. Наявність колективного договору та додержання його умов

Колективний договір (№ 136 від 17.11.2011 року) укладено між
адміністрацією і трудовим колективом Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею на 2011-2014р.р затверджений на загальних зборах трудового колективу СПБЛ 22.06.2011р. Колективний договір має 8 розділів:
1. Виробничо-економічна діяльність та розвиток ліцею.
2. Забезпечення продуктивної зайнятості.
3. Оплата праці
4. Трудові відносини, режим праці та відпочинку.
5. Умови та охорона праці
6. Соціальні пільги та гарантії, страхування, забезпечення соціально-побутових, культурних умов, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників.
7. Гарантії діяльності профспілкової організації.
8. Заключні положення та додатки.
Колективний договір підписаний в двосторонньому порядку – від адміністрації, директором СПБЛ Гречишкіним Б.Я., від профпілкової організації головою профкому Лимаревою Л.Б. Створена комісія з контролю за виконанням колективного договору – від адміністрації ліцею два представники і два представники від профспілкового комітету.
До складу колективного договору війшли: Правила та додатки про матеріальне забезпечення працівників. правила внутрішнього розпорядку для працівників СПБЛ, Положення про преміювання, комплексні заходи по досягненню нормативів з охорони праці, пожежної безпеки.
Колективний договір Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований в управлінні праці та соціального захисту населення Сєвєродонецького виконкому за № 136 від 17.11.2011р.

VІ. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом

Навчальний процес в ліцеї забезпечують 34 педпрацівника, в тому числі:

 • старший майстер;
 • спеціаліст вищої категорії – 1;
 • спеціалісти першої категорії – 4;
 • спеціалісти другої категорії – 2;
 • майстер виробничого навчання першої категорії – 1.

Вищу освіту мають 24 педпрацівника, освітній рівень бакалавра – 2 педпрацівника, молодшого спеціаліста – 5 педпрацівників, кваліфікованого робітника – 1 педпрацівник, 11 педагогічних працівників мають робітничу кваліфікацію.
Щорічно складається кадровий резерв на керівника навчального закладу. Особи, що зараховані до кадрового резерву, проходять підвищення кваліфікації згідно з графіком.
Педагогічні працівники ліцею проходять атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930. За звітний період підвищили стажування в навчальних закладах - 2 педпрацівника.

VІІ. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ліцею організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор ліцею:
• Закон України «Про освіту»;
• Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
• Закон України «Про охорону дитинства»;
• Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;
• Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003р. № 699;
• Постанова КМ України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. № 1240

VIII. Ефективне використання та збереження державного майна

Навчальний корпус № 2, майстерні, гуртожиток, господарські приміщення побудовані у 1965 році, навчальний корпус № 1 побудований у 1989 році. Всі будівлі знаходяться в одному місці за однією адресою. Завдяки постійному догляду вони знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.
В ліцеї функціонують 16 навчальних кабінетів, 6 майстерень виробничого навчання. у ліцеї постійно працює бібліотека, актова зала, спортивна зала. тренажерна зала.
За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.
Проектна потужність ліцею – 720 осіб, станом на 01.01.2014р. навчається 240 осіб.
Навантаження навчальних приміщень становить 100%. Збереженню державного майна сприяє служба охорони праці, яка організована в ліцеї.

ІХ. Стан виконавчої дисципліни

За звітний період робота всіх підрозділів ліцею перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності ліцею.
За звітній період здійснювались такі перевірки: Департаментом освіти і науки, Контрольно-ревізійним управлінням, Управлінням праці та соціального захисту населення, Міським управлінням Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, Регіональним відділом Фонду державного майна України по Луганській області, Управлінням Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, Прокуратурою м.Сєвєродонецька, Державним управлінням юстиції, Міським відділом Державного управління Міністерства внутрішніх справ, Міським центром зайнятості, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України в м.Сєвєродонецьку, Держенергонаглядом, Сєєродонецькою міською санітарно-епідеміологічною станцією.
За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню додиректора ліцею не застосовувались.

Х. Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2005року № 1/9-189 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», та наказу МОН України від 23.03.2005року № 178 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритою і демократичною державно-громадською системою управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень в Сєвєродонецькогму професійному будівельному ліцеї запроваджено обов’язкову звітність директора на загальних зборах колективу: за участю членів батьківського комітету, соціальних партнерів, , роботодавців, працівників органів місцевого самоврядування і т.ін.
Зміст щорічного звітування директора відбувається за такими розділами:
• персональний внесок щодо виконання умов контракту;
• виконання державного замовлення з прийому молоді на навчання;
• співпраця з соціальними партнерами, замовниками робітничих кадрів;
• організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в ліцеї, позаурочна зайнятість;
• заходи щодо зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази ліцею;
• залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;
• заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педпрацівниками;
• забезпечення фінансування харчування та соціального супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
• заходи щодо забезпечення нормативних умов праці всіх працівників та учнів ліцею;
• запобігання виробничого травматизму;
• співпраця з громадськими організаціями міста.
За звітній період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Впроваджуються заходи щодо поповнення кадрів молодими спеціалістами.