Електрозварник ручного зварювання, газозварник


Зварювання — це один із найпоширеніших технологічних процесів з'єднання матеріалів. Використання зварювання у всіх галузях народного господарства дозволяє виготовляти високотехнологічні конструкції.

У професії зварника солідні історичні корені. Кування і зварка металу - стародавнє ремесло. Більше 2,5 тисяч років тому люди вже плавили і сполучали метали. Прообразом зварника був коваль. Нарешті, трохи більше 100 років тому назад промислова революція привела до використовування електричної енергії, появи зварювального апарату і зварника як самостійної робочої професії.

Зварник - це робітник по зварюванню металів, конструкцій та споруд. Суть процесу зварювання в утворенні міцних зв’язків між атомами і молекулами.

Історія електричного зварювання бере свій початок з XIX ст. У 1802 р. російський вчений В. В. Петров відкрив явище електричної дуги і вказав на можливість її використання для розплавлення металів. Але тільки в 1882 р. російський інженер Н. Н. Бенардос відкрив спосіб електродугового зварювання.

Широке промислове застосування і розвиток зварювання почалися в 30-ті роки XX ст. З'явилися нові види зварювання: електрошлакове, під шаром флюсу, у вуглекислому газі, електронно-променеве, підводне.

У 1924-1935 pp. використовувались електроди без покриття або з тонким іонізуючим покриттям. З 1935-1939 pp. почали широко використовувати зварювання на базі електродів з товстим покриттям і стрижнів із легованих сталей. У 1939 р. під керівництвом академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона (1870-1953) були запроваджені автоматичне та напівавтоматичне зварювання під шаром флюсу. З 1948 р. промислове застосування отримав спосіб дугового зварювання в інертних захисних газах. На початку 50-х років XX ст. під керівництвом академіка Бориса Євгеновича Патона в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона було розроблене електрошлакове зварювання. У 1950-1952 pp. впроваджене зварювання сталей у середовищі вуглекислого газу.

Вперше в світі, а саме в Україні, були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикозварювальні машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є.О. Патоном.

На сьогодні розроблені технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах: на землі, під водою, в космічному просторі.

УМОВИ РОБОТИ

Зварники працюють у різних мікрокліматичних умовах: у приміщенні, зовні, під землею і навіть у космічному просторі. Їхня праця належить до робіт у важких умовах. Вони використовують захисні засоби, захисні костюми, спеціальне взуття, зварювальні щітки та інші пристосування від можливих травм та опіків. Зварювальники працюють у різних позах, у важкодоступних місцях, іноді з поганою вентиляцією.

ПЕРСПЕКТИВИ

Перспективи розвитку спеціаліста пов’язані із самоудосконаленням, необхідністю розширення знань з різних галузей техніки, технології, що сприяє розвитку інтелектуальної сфери і престижу фахівця, одержанню більш високого рівня кваліфікації, можливим службовим відзнакам, винагородам, просуванню по службі в означених галузях.

Перспективи пов’язані також з розвитком приватного сектора і взагалі усієї економіки у державі. І перш за все, у будівництві, на спорудженні індивідуальних будівель, у комунальному і сільському господарствах тощо.

Матеріальний добробут фахівця безпосередньо залежить від рівня кваліфікації й обсягу виконаних робіт.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

Електрозварник належать до категорії працівників, що мають навички роботи з металом та іншими матеріалами. Спорідненими до професії електрозварника є: газозварник, плавильник, токар, слюсар, котельник, арматурник, слюсар-сантехнік.